Zelfs als niet-fiscaal ingezetene van Spanje zijn er enkele belastingverplichtingen waarvan u op de hoogte moet zijn wanneer u een onroerend goed in het land bezit. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het kopen van een woning, omdat ze deel uitmaken van uw jaarlijkse kosten en daarom in uw budget moeten worden opgenomen om latere teleurstellingen te voorkomen.

Wanneer u samenwerkt met FIDES Legal Services, zorgen wij ervoor dat u eventuele belastingbetalingen altijd een stap voor bent. Hier beschrijven we de belangrijkste belastingen waar u op moet letten als u een onroerend goed in Spanje bezit.

Inkomstenbelasting voor niet-ingezeten

Als niet-ingezetene eigenaar van onroerend goed in Spanje moet u inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen betalen.

Dit lijkt u misschien vreemd als uw woning geen inkomsten genereert, maar er dient toch belasting over worden betaald. Om ervoor te zorgen dat u correct alles presenteert en de relevante belasting correct verwerkt worden, moet u zich eerst registreren bij de hacienda (de Spaanse belastingdienst). Vervolgens moet u de belastingberekeningen indienen en presenteren zodra eventuele vergoedingen en aftrekposten zijn gedaan. Tenzij uw Spaans van een zeer hoog niveau is, kan dit een behoorlijk ontmoedigende ervaring zijn, dus wij zijn hier om u om te helpen.

De algemene regel is dat elke niet-ingezetene die een onroerend goed in Spanje bezit, een jaarlijkse belasting moet betalen. Voor ingezetenen van de EU geldt een tarief van 19% en voor niet-EU-ingezetenen is het belastingtarief 24%.

Er zijn 2 manieren om de inkomstenbelasting te berekenen:

Wanneer het onroerend goed niet verhuurd is:

In dit geval moet de inkomstenbelasting worden betaald op de kadastrale waarde. De huurwaarde wordt berekend op de kadastrale waarde van het onroerend goed, deze wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt (meestal 1,1% of 2%). Over dit bedrag moet 19% inkomstenbelasting worden betaald door EU-ingezetenen of 24% voor niet-EU-ingezetenen.

Bij verhuur van de woning:

Wanneer het onroerend goed inkomsten genereert door verhuur, moeten de huurinkomsten elk kwartaal worden aangegeven. Om de berekening nauwkeurig te kunnen maken hebben wij de werkelijk ontvangen huurinkomsten en de respectievelijke huurdata nodig. Van de ontvangen huur kunnen sommige bedragen worden afgetrokken, zoals verzekeringen, gemeenschapskosten, eventuele rente op een Spaanse lening, gemeentebelastingen, kosten van een property manager- allemaal in verhouding tot de verhuurde periodes. Op dit bedrag wordt de belasting van 19% of 24% toegepast.

Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft bij het indienen en presenteren van uw inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen ➞

Gemeentebelastingen (IBI)

Een andere belasting, waar u rekening mee moet houden, is een lokale onroerendgoedbelasting, betaald aan uw gemeentehuis. Dit staat bekend als gemeentebelasting, en dit dekt de kosten van lokale infrastructuur en openbare diensten, zoals wegen, afvalinzameling en straatverlichting.

IBI wordt betaald door iedereen die een onroerend goed in Spanje bezit, ongeacht of ze ingezetene of niet-ingezetenen zijn. De eenvoudigste manier om erachter te komen hoeveel de IBI op uw eigendom zal zijn, is door de rekening van het voorgaande jaar bij de vorige eigenaren op te vragen, maar over het algemeen wordt de berekening gemaakt volgens:

✔ De grootte van het pand
✔ De grootte van het perceel dat het inneemt
✔ De classificatie van het land

Als u twijfelt over uw Spaanse onroerendgoedbelasting, contacteer ons en kunnen wij regelen dat u enige boetes voorkomt.

Neem contact met ons op over uw Spaanse onroerendgoedbelasting ➞